پرده

 این نوع پرده از کنار هم چیدن منظم تکه های کوچک چوب یا نی بامبو تهیه می شود  معمولاً برای زیبایی و استحکام بیشتر حاشیه پرده های بامبو را به وسیله پارچه های زیبا که با رنگ چوب همخوانی داشته باشد دوردوزی و تزئین می نمایند.

پرده ها در دو مدل حصیری - بامبو و sunway موجود می باشد.