کف پوش

نوعی دیگر از پوشاننده های کف می باشد که از جنس پلاستیکی بوده، در انواع و طرح های مختلف در بازار عرضه می گردد.

- کفپوش های رولی فوم ذار، که بیشتر در فضاهای کمتر استفاده می شود.

- کفپوش های تایلی

- کفپوش های ورزشی