دیوار پوش

دیوارپوش چیست؟

یکی از المان های زیبائی در دکوراسیون که باعث تغییرات چشمگیری در نمای منزل می شود،دیوارپوش یا دیوارکوب می گویند.دیوارپوش ها از مهمترین فاکتورهای دکوراسیون داخلی محسوب می شوند. توأم با آرامش را فراهم می آورند.ديوارپوش ها را مي توان به طور کلي به دو دسته ديوار پوش هاي خارجي و داخلي تقسيم کرد

 

 

از نظر نوع جنس می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-ديوار پوش هاي چوبي
2- ديوارپوش هاي سنگي
3-ديوارپوش هاي سلولزي
4-ديوارپوش هاي پی وی سی (PVC)