سقف کاذب

سقف کاذب بنابر فضا و ملزومات آن فضا انتخاب، طراحی و اجرا می شود.

سقف کاذب تایلی : بیشتر از فضاهای اداری، تجاری و درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

سقف کاذب دکوراتیو : این نوع سقف که به سازه های سبک نیز شهرت دارند در هر فضایی قابل استفاده بوده و متناسب با فضا طراحی و اجرا می گردد که سرعت کار را بالا برده و هزینه را به نسبت کاهش می دهد.